Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Nowy skarbnik od 20 kwietnia

15 głosami ZA radni zdecydowali o powołaniu nowego skarbnika Urzędu Miasta. Będzie nim Magdalena Grzmil.

Odwołanie poprzedniego skarbnika – Lidii Polewany, odbyło się na wniosek prezydenta Wojcieszka. Przeciwnym odwołaniu było trzech radnych:Waldemar Mazur, Bogusław Ciok i Halina Karpińska. Sześciu radnych wstrzymało się od głosowania. Ostatecznie jednak uchwała została przyjęta 13 głosami.

Przy powołaniu nowego skarbnika 15 radnych poparło tą kandydaturę, ale siedmiu radnych wstrzymało się do głosowania. Pani Magdalena Grzmil do pracy przystąpi 20 kwietnia, zgodnie z przyjęta autopoprawką do uchwały.

Dziś sprawdzian szóstych klas

493 uczniów klas szóstych ze Skarżyska-Kamiennej punktualnie o godz.9.00 rozpoczęło swój pierwszy sprawdzian. W imieniu prezydenta Romana Wojcieszka powodzenia życzył szóstoklasistom ze Szkoły Podstawowej nr 7 Krzysztof Myszka, naczelnik wydziału oświaty skarżyskiego magistratu.

Test 13-latków ma sprawdzić umiejętność czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywaniu wiedzy w praktyce.

Do sprawdzianu musi podejść każdy szóstoklasista, choć jego wyniki nie decydują jeszcze o przyjęciu do Gimnazjum.

Szybka interwencja przyniosła skutek

12 kwietnia ( w czwartek) Straż Miejska dostała zgłoszenie kradzieży metalowego słupka z boiska do piłki siatkowej służącego do zawieszenia siatki z placu rekreacyjnego przy ulicy Franciszkańskiej. Jeszcze tego samego dnia znaleźli winnego.

Słupek, który pozostał na boisku był koloru niebieskiego, dlatego strażnicy wywnioskowali, że skradziony słupek też jest tego koloru. Dokonali kontroli okolicznych skupów złomu. Na jednym z nich, przy ul. Obywatelskiej, znaleźli identyczny słupek z hakami do zawieszenia siatki, ale już pocięty na trzy części. Tym razem na podstawie książki ewidencji skupu złomu znaleźli osobę, która przyniosła go na skup. Wezwali patrol policji i przekazali im zebrane dowody z kradzieży. Teraz już policja zajmie dalszym wyjaśnianiem i ujęciem sprawcy kradzieży.

Sesja miejska

12 kwietnia o godz. 14.00 w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbędzie się Sesja Rady Miasta.

W porządku obrad znajdzie się pięć projektów uchwał. Dotyczyć one będą wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2007 r, wprowadzenia zmian w budżecie miasta Skarżyska-Kamiennej na 2007 r., działania Rady Miasta w zakresie oświadczeń lustracyjnych. Najważniejszymi punktami tej sesji będzie odwołanie skarbnika i powołanie nowego. Obecna skarbnik miasta Lidia Polewany odchodzi na emeryturę. Kandydatem prezydenta na to stanowisko jest Magdalena Grzmil.

Pani Magdalena Grzmil jest rodowitą skarżyszczanką. W 1981 r. ukończyła studia dzienne magisterskie w Szkole Głównej Planowania i Statystyki uzyskując tytuł magistra ekonomii w zakresie finansów. Jako stypendystka Zakładu Energetycznego w Skarżysku podjęła tam pracę i do 1990 r. Kierowała komórką rachuby płac. Potem pracowała w Urzędzie Skarbowym w Skarżysku-Kamiennej, gdzie od maja 1991 r. objęła stanowisko głównej księgowej, którą to funkcję sprawowała do 1999 r., kiedy Uchwałą Rady została powołana na stanowisko skarbnika powiatu skarżyskiego. Od stycznia 2004 r., po wygraniu konkursu, objęła stanowisko głównej księgowej w nowotworzonym Urzędzie Skarbowym w Rykach, gdzie pracowała do chwili obecnej. Ma ona długoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania finansami publicznymi, jak również funkcjonowania prawa podatkowego. W czasie pracy zawodowej odbyła wiele specjalistycznych szkoleń z zakresu finansów i dziedzin pokrewnych. W 2002 r. została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi.

Znaleźli winnego

W środę, tj. 4 kwietnia, strażnicy miejscy zostali poinformowani, że przy zatoce MKS-u przy ulicy Niepodległości jest rozrzucony worek śmieci przy koszu. Na podstawie opakowań i paragonów z kasy fiskalnej pochodzącej z Kiosku Ogólnospożywczego z Dworca PKP, strażnicy szybko odnaleźli winnego.

Właścicielowi kiosku, który przyznał się do winy, nakazano uporządkowanie i usunięcie śmieci oraz nałożono na niego mandat karny kredytowany w wysokości 50 złotych. Okazało się, że ma on podpisaną umowę z PKP na korzystanie z pojemników na śmieci usytuowanych na terenie stacji PKP w Skarżysku-Kamiennej, mimo tego śmieci wyrzucił w innym miejscu.

- Podrzucanie śmieci stało się w naszym mieście nagminne. Będziemy sprawdzać, czy wszystkie osoby mają podpisane umowy na wywóz śmieci, jeśli nie - będą przez nas karane – zapowiedział Zygmunt Leśniewski, komendant Straży Miejskiej w Skarżysku-Kamiennej.

Spotkanie Wielkanocne z dziennikarzami

Prezydent Skarżyska-Kamiennej Roman Wojcieszek spotkał się z dziennikarzami, aby wspólnie świętować nadchodzące Święta Wielkiej Nocy.
- Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, bo ono jest najważniejsze. A także zadowolenia i satysfakcji z pracy. Aby święta te były rodzinne i abyście mogli je spędzić w gronie najbliższych – powiedział prezydent.

Po skosztowaniu wielkanocnego jajeczka, był czas na rozmowy o sprawach aktualnych miasta. Poruszana była kwestia budowy centrum miasta, hali sportowej, projektach unijnych, czy likwidacji spółki Targowiska Miejskie.

Było to już drugie świąteczne spotkanie prezydenta z dziennikarzami.

Mieli wiedzę

 22 marca na terenie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej został przeprowadzony konkurs z wiedzy pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z naszego miasta. W konkursie ”Młodzież zapobiega pożarom” wzięło udział trzydziestu uczniów.

W Jury zasiedli: Andrzej Markiewicz, prezes OSP w Skarżysku Książęcym, Ryszard Rupala, naczelnik wydziału Zarządzania Kryzysowego i spraw obronnych UM oraz kpt. Michał Ślusarczyk, przedstawiciel Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej.

Uczestnicy konkursu mieli do rozwiązani test składający się z 20 pytań. Najlepsi otrzymali 17 pkt na 20 możliwych.

A oto wyniki konkursu.
W kategorii szkół podstawowych
1 miejsce zajął Damian Markiewicz ze SP nr 4
2 miejsce – Kamil Stachera ze SP nr 4
3 miejsce – Michał Jasiński ze Sp nr 4
W kategorii szkól gimnazjalnych
1 – Paweł Zieliński z Gimnazjum nr 1
2 – Mateusz Kaczor z Gimnazjum nr 4
3 – Adam Ciok z Gimnazjum nr 3

Za zdobycie pierwszego miejsca uczniowie otrzymali odtwarzacze MP3, a za pozostałe miejsca – zegarki. Nagrody ufundowane przez Urząd Miasta zwycięzcom wręczył zastępca prezydenta Zdzisław Kobierski.

Zaproszenie

Przewodniczący Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej i Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego zapraszają do udziału we wspólnej sesji, której tematem będzie przedstawienie “Priorytetów i szans rozwoju Powiatu Skarżyskiego i Miasta Skarżyska-Kamiennej w latach 2007-2013”.
Sesja odbędzie się 26 marca o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej.

W programie przewiduje się między innymi wystąpienia: Szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów – Ministra Przemysława Gosiewskiego, Wiceministra Gospodarki Pawła Poncyliusza, Starosty Powiatu Skarżyskiego Jerzego Żmijewskiego i Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej Romana Wojcieszka.

Serdecznie zapraszamy!

Mieszkańcy dopisali

 Ponad dwustu skarżyszczan skorzystało z zaproszenia prezydenta Romana Wojcieszka na konsultacje społeczne dotyczące budowy przyszłego Centrum Miasta i zagospodarowania terenów przy ulicy Paryskiej-Metalowców.

Na początek prezydent przedstawił obecne plany przyszłego Centrum Miasta.

- W Skarżysku nie ma centrum z prawdziwego zdarzenia i dlatego chcemy to zmienić. Na pewno nie uda nam się wprowadzić zmian od razu, ale już dziś chcemy zasygnalizować, że one nas czekają - powiedział Roman Wojcieszek. - Na pewno chcemy zagospodarować teren “Sokoła”. Myślimy o centrum usługowym, a w przyszłości nawet budowie Ratusza. Ponadto chcemy zagospodarować teren wokół Dworca PKP, utworzyć nowe miejsca parkingowe i zatoki autobusowe.

Przybyli na spotkanie przedsiębiorcy zgodzili się z potrzebą takich zmian. Zaproponowali nawet zmianę wizerunku STEMPO.

- 19 marca jesteśmy umówienie z architektem. Chcielibyśmy wspólnie z Urzędem dojść do kompromisu. Nam dobro naszych klientów jest również bliskie – powiedział jeden z przedsiębiorców.

Większość mieszkańców zwracała uwagę na małą liczbę miejsc parkingowych, domagała się zmiany wyglądu budynku Dworca PKP i wiaduktu.
Teren po nieskończonej budowie hali sportowej również poddany był dyskusji.

- Uważam, że to miejsce musi wreszcie zostać uporządkowane. Nie ma sensu dłużej odwlekać z decyzją, dlatego postanowiliśmy zmienić plany, aby mógł powstać tu supermarket o powierzchni powyżej 2000 metrów kwadratowych. Do tej pory byłem przeciwnikiem takiej opcji, ale teraz uważam, że jest to jedyne wyjście dla naszego miasta. My nie jesteśmy w stanie podjąć się rozbiórki tego budynku – powiedział prezydent Wojcieszek.

Tylko nieliczni z przybyłych optowali za zostawieniem tych ruin, reszta była “za”.

- Wreszcie niech to straszydło zniknie – mówili.

Drugim punktem spotkania była prezentacja przez prezydenta projektu budżetu na 2007r. Na początku pojawiły się głosy, że projekt budżetu nie jest nikomu znany i dlatego nie ma o czym dyskutować. Jednak znaleźli się tacy, którzy do niego dotarli i wypominali prezydentowi zaplanowane inwestycje na 2007 r.

- Na osiedlu Bór buduje się ulicę 17-go stycznia, a co z ulicą Nową, Dygasińskiego. Bór jest zapomniany i nie ma tam żadnych remontów – skarżyli się mieszkańcy Boru.

- Nie mogę się z Państwem zgodzić. Pamiętam jak radny Korzeniowski zabiegał o to osiedle i wiele tam zrobiliśmy. Każdy upomina się o swoją ulicę, ale zadaniem naszym jest wybranie kolejności tych remontów, choć dobrze jest mi znany stan techniczny tych dróg. Wiem, że większość wymaga remontów, ale nie możemy robić wszystkiego jednocześnie. Potrzebujemy czasu – dodał prezydent.

Tylko nieliczni pozostali do ostatniej części spotkania dotyczącego przekazania informacji o koncepcji budowy drogi ekspresowej e-77 w kierunku Radomia i pozyskiwania przez gminę funduszy unijnych.

- Dziękuję za wytrwałość tym, którzy pozostali do końca. Jest to nasze pierwsze spotkanie z mieszkańcami, ale na pewno nie ostatnie. Będziemy się starać organizować je regularnie i o różnej tematyce - powiedział na zakończenie prezydent Wojcieszek.

Konsultacje społeczne

Dziś tj, 12 marca b.r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbędą się konsultacje społeczne dotyczące wykorzystania terenów przy ulicy Metalowców/Paryskiej oraz budowy przyszłego centrum miasta przy ulicy Sokolej. Na spotkaniu będzie także zaprezentowany projekt budżetu na 2007 rok.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie i dyskusję.

Oto porządek dzisiejszego spotkania
I Uporządkowanie zagospodarowania obszarów
- przyszłe centrum miasta
- teren Paryska/Metalowców
1. prezentacja prezydenta
2. pytania
3. odpowiedzi
II. Projekt budżetu miasta na 2007 rok
1. prezentacja prezydenta
2. pytania
3. odpowiedzi
III. Różne sprawy miejskie
- informacja zastępcy prezydenta o środkach unijnych
- koncepcje budowy drogi ekspresowej nr 7 – prezentacja prezydenta miasta
- pytania
- odpowiedzi
IV. Zakończenia spotkania
- wnioski końcowe

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.