Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zbiórka odpadów

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej informuje, że w dniach od 10 do 13 marca 2008 r. na terenie osiedli domów jednorodzinnych w Skarżysku-Kamiennej zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon i akumulatorów.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy mieszkańców o wcześniejsze przygotowanie i wystawienie odpadów przed posesją, w taki sposób, aby w dniu zbiórki mogły zostać odebrane.Zużyte meble, wersalki, krzesła, fotele, stoły, dywany, a także lodówki, pralki, zmywarki, telewizory, radia, sprzęt komputerowy, zużyte opony, akumulatory itp. odbierane będą w dniach od 10 do 13 marca 2008 r. w godzinach od 8.00 do 14.00 na następujących osiedlach:
10 marca 2008 r. (poniedziałek) - Osiedla: Łyżwy, Usłów, Dolna Kamienna I, Dolna Kamienna II.
11 marca 2008 r. (wtorek) - Osiedla: Bór, Bzinek, Górna Kolonia – Młodzawy, Zachodnie, Skałka, Rejów
12 marca 2008 r. (środa) - Osiedla: Metalowiec, Paryska, Place
13 marca 2008 r. (czwartek) - Osiedla: Borki, Książęce, Pogorzałe

PILOTAŻOWY PROGRAM EKOLOGICZNY ODBIORU
ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I NIEBEZPIECZNYCH
JEST DLA MIESZKAŃCÓW BEZPŁATNY

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej – pokój Nr 73 lub pod numerem telefonu (0-41) 25-20-170.

Złomiarze w akcji

26 lutego około godz. 18:30, zmotoryzowany patrol Straży Miejskie, stwierdził kradzież barierki ochronnej z przepustu wodnego na rzece Kamienna w pobliżu ul. 11-go Listopada.

Barierka o długości ok. 22 m. została wycięta u podstawy, a następnie skradziona. W dalszych poszukiwaniach patrol ustalił, że część skradzionej barierki znajduje się przy parkingu za posesją przy ul. Fabrycznej 4 w pobliżu punktu skupu złomu.

W dniu dzisiejszym, tj. 27 lutego, około godz. 8:30 Komendant SM Ryszard Radomski udał się osobiście na miejsce dokonania kradzieży oraz na ul. Fabryczną, celem skontrolowania punktu skupu, odnalezienia pozostałej części barierki oraz ustalenia sprawców. Nie natrafiono tam jednak na żadne części barierki. W związku z tym skontrolowano inne punkty skupu złomu na terenie osiedla Dolna Kamienna, ale poszukiwania okaząły się bezowocne.

- W wyniku poszukiwań znaleźliśmy pocięte części barierki przygotowane do sprzedaży oraz piłkę do cięcia metalu. W związku z brakiem możliwości ustalenia sprawców w/w materiały zabezpieczono, a na miejsce wezwano przedstawicieli Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Zarząd Zlewni rzeki Kamiennej i Radomki w Ostrowcu Świętokrzyskim, którzy część pociętej barierki zabrali oraz powiadomili Komendę Powiatową Policji w Skarżysku – Kamiennej, składając zawiadomienie o popełnieniu kradzieży – poinformowałą komendant Radomski. Wartość skradzionego i zdewastowanego mienia wynosi ok. 1000 zł.

Sedlak w Skarżysku

22 lutego 2008 r. o godz. 16.00 w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece przy ul. Towarowej w Skarżysku-Kamiennej odbyła się sesja popularnonaukowa „Ksiądz Profesor Włodzimierz Sedlak Badacz-Naukowiec-Odkrywca”.

Sesja została zorganizowana pod patronatem Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach.

Dyrektor biblioteki Iwona Kowaleska zaplanowała szereg atrakcji. Zaproszono kilku prelegentów, a uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 przygotowali krótki program artystyczny. Podczas sesji będzie można zakupić wydawnictwa autorstwa ks.prof.W.Sedlaka.

Wśród zaproszonych gości na sesji popularnonaukowej byli:
- prof. dr hab. Józef Zon
- prof. dr hab. Marian Wnuk – obaj czynni naukowcy, kontynuujący dzieło ks. prof. Włodzimierza Sedlaka z dziedziny bioelektroniki
- dr Czesław Biedulki – pierwszy asystent i pierwszy doktorant księdza profesora
- mgr Wacław Muzyczka – reprezentujący środowisko Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
- Joanna Kalisz-Półtorak – pielęgniarka, opiekunka i asystentka księdza profesora W. Sedlaka
Ponadto: władze miasta Skarżyska-Kamiennej, władze powiatu skarżyskiego, radni, przedstawiciele jednostek kultury i oświaty w mieście, młodzież i mieszkańcy miasta.

Rewirowy Roku

Jerzy Wasilewski zostałym rewirowym roku 2007 r.

Straż Miejska realizuje swoje zadania poprzez rewirowych, którzy odpowiadają za ład i porządek w swoich rewirach.W tej chwili jest osiem rewirów i siedmiu rewirowych. Mimo jednego nie obsadzonego rewiru wyniki z działań rewirowych za 2007 rok są o 20 % lepsze od wyników uzyskanych w 2006 roku. w którym był pełny skład osobowy rewirowych.Wyniki te zostały osiągnięte poprzez codzienną sumienną prace wszystkich rewirowych.

- Doceniając trud i sumienność tych którzy pracowali na te wyniki postanowiłem przyznać tytuł „Rewirowego 2007 Roku” najlepszemu rewirowemu – powiedział podczas konferencji prasowej Ryszard Radomski, komendant Straży Miejskiej w Skarżysku-Kamiennej. - Oceniając rewirowych brałem pod uwagę:sumienność, kulturę osobistą, praworządność, umiejętność rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych oraz wyniki działań takie jak: liczba pouczeń i interwencji, notatek urzędowych z wykonywanych czynności w terenie, wydanych poleceń prac porządkowych, nałożonych mandatów i skontrolowanych posesji. Najlepszym okazał się rewirowy Jerzy Wasilewski.

- Mam nadzieję że tytuł „Rewirowego 2007 Roku” do czegoś zobowiązuje i przyczyni się do jeszcze lepszej pracy i koleżeńskiej rywalizacji – dodał komendant Strrazy Miejskiej.- Chciałbym, aby w przyszłości „Rewirowego Roku wybierali też mieszkańcy naszego miasta.

Niebawem Straż Miejska pozyska dwa etaty rewirowych co pozwoli obsadzić jeden wakat i stworzyć dodatkowy rewir, tak aby liczba rewirów odp


Akademia PARP przedłużona!

Ze względu na ogromne zainteresowanie uczestników z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw szkolenia internetowe wraz ze wszystkimi usługami portalu edukacyjnego Akademii PARP będą dostępne do 30 czerwca 2008 roku! W Akademii uczestniczyło już lub nadal uczestniczy ponad 22 tys. uczestników.

Obecnie na portalu pod adresem www.akademiaparp.gov.pl znajduje się dziesięć bezpłatnych szkoleń on-line, których tematyka dopasowana jest do potrzeb przedsiębiorców i pracowników mikro, małych i średnich firm. Szkolenia Akademii PARP zostały opracowane przez polskich ekspertów z dziedziny zarządzania specjalnie dla firm z rodzimego sektora MŚP.

Tematyka szkoleń to:
• Windykacja należności pieniężnych i zarządzanie płynnością MŚP
• Jak rozwijać firmę - systemy zarządzania dla MŚP
• Zarządzanie jakością w MŚP
• Zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem
• Plan marketingowy w MŚP
• Negocjacje handlowe w MŚP
• Praktyczne zarządzanie personelem w MŚP
• Praktyczne zagadnienia public relations i marketingu w MŚP
• Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej
• Marketing internetowy i e-commerce w MŚP

Każdy uczestnik Akademii PARP, który ukończy szkolenie może uzyskać certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę, a także wziąć udziału w Programie Nagród Akademii PARP. Punkty, pozyskane za zaliczanie kolejnych modułów szkoleń, można wymieniać na drobne upominki z logiem Akademii PARP.

Wszyscy uczestnicy Akademii PARP mają możliwość korzystania z rozbudowanego systemu wsparcia. Opiekunowie i eksperci czekają na pytania uczestników przez 6 dni w tygodniu od 8.00 do 20.00. Doradzają, tłumaczą i pomagają przyswoić materiał, a także rozwiązują problemy techniczne. Fora i czaty internetowe, dostępne dla wszystkich uczestników, którzy zarejestrują się na portalu Akademii PARP, umożliwiają pracę w grupach, wymianę doświadczeń i wiedzy.

Szkolenia internetowe Akademii PARP to przede wszystkim praktyczna wiedza i umiejętności, przydatne w codziennej działalności, do wykorzystania bezpośrednio po zakończeniu lekcji.

Akademia PARP daje możliwość monitorowania wyników i sprawdzania na bieżąco postępów w nauce. Dla przedsiębiorców szkolenia są tym korzystniejsze, że pozwalają jednorazowo przeszkolić nawet dużą ilość pracowników bez żadnych nakładów finansowych i wysiłku logistycznego. Dlatego wśród małych i średnich przedsiębiorstw cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

Szkolenia internetowe Akademii PARP to rozwój zawodowy, który nic nie kosztuje, ale zdobyte kwalifikacje są bezcenne. Zarejestruj się na portalu i podnieś swoje kwalifikacje już dziś.

Kontakt:
www.akademiaparp.gov.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Infolinia 0 801 444 MSP (0 801 444 677)

Otwarte Konkursy

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach ogłosił sześć otwartych konkursów, na które łączna kwota dofinansowania to prawie 2 miliony złotych. Są to konkursy skierowane do najróżniejszych instytucji z województwa świętokrzyskiego, a ich tematyka jest bardzo szeroka.

1. Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu upowszechniania turystyki. (50.000zł)
2. Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
a) edukacja osób niepełnosprawnych (40.000zł)
b) wolontariat (10.000zł)
c) poprawa sprawności fizycznej i intelektualnej osób starszych (20.000zł)
d) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych (40.000zł)
3. Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
a) zapobieganie i wczesne wykrywanie schorzeń układu oddechowego (120.000zł)
b) działania edukacyjne z zakresu HIV/AIDS prowadzone w środowiskach osób o wysokim poziomie zachowań ryzykownych (30.000zł)
4. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu zwalczania narkomanii.
a) Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
- programy terapeutyczne i socjoterapeutyczne szczególnie w wiejskich świetlicach środowiskowych (30.000zł)
- programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc (20.000zł)
- szkolenia dla osób zawodowo realizujących zadania z zakresu przemocy (30.000zł)
- wsparcie funkcjonowania psychicznego, rodzinnego i społecznego osób z grup ryzyka, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (20.000zł)
b) Zwalczanie narkomanii
- prowadzenie edukacji, poradnictwo, doradztwo i konsultacje dla osób uzależnionych i ich rodzin (20.000zł)
- prowadzenie programów wsparcia dla młodzieży oraz dla osób dorosłych uzależnionych od narkotyków (10.000zł)
- realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania narkomanii – promocja zdrowego stylu życia (20.000zł)
5. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury.
a) organizacja i uczestnictwo w festiwalach, przeglądach, prezentacjach, wystawach, konkursach, plenerach i warsztatach artystycznych itp. (150.000zł)
b) wydawanie niskonakładowych publikacji i periodyków, książek w formie tradycyjnej i nie tylko, katalogów, albumów, nagrań fonograficznych i audiowizualnych mających znaczenie dla promocji województwa świętokrzyskiego (35.000zł)
c) organizacja zadań służących upowszechnianiu i ochronie regionalnego dziedzictwa kulturowego (35.000zł)
6. Otarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.
a) szkolenie kadr wojewódzkich i młodzieży uzdolnionej sportowo w kategoriach: młodzika oraz juniora i młodzieżowca w ramach kadry B (370.000zł)
b) dofinansowanie dyscyplin sportowych w wojewódzkim i krajowym systemie współzawodnictwa sportowego. Szkolenie i doszkalanie trenerów, instruktorów i sędziów (400.000zł)
c) organizacja zawodów finałowych i półfinałowych Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej (170.000zł)
d) upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, małomiasteczkowym na poziomie wojewódzkim. Dofinansowanie udziału reprezentantów Ludowych Zespołów Sportowych w ogólnopolskich imprezach sportowych (200.000zł)
e) upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych. Organizacja zawodów wojewódzkich, udział reprezentantów w zawodach ogólnopolskich (35.000zł)
f) organizacja i podsumowanie wojewódzkiego Turnieju Miast i Gmin Województwa (5.000zł)
g) organizacja wojewódzkich zawodów w ratownictwie wodnym oraz udział w zawodach ogólnopolskich (15.000zł)
h) organizacja imprez sportowych na Ziemi Świętokrzyskiej o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym (85.000zł)
Dokładna kwota dofinansowania wszystkich 6 konkursów to 1.960.000zł. Urząd Marszałkowski postawił na szczególne dofinansowanie działań z zakresu kultury fizycznej i sportu lecz warto zapoznać się ze szczegółowymi wytycznymi wszystkich 6 konkursów.

K.W.

Zaproszenie

Dziś tj. 22 lutego 2008 r. o godz. 16.00 w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece przy ul. Towarowej w Skarżysku-Kamiennej odbędzie się sesja popularnonaukowa „Ksiądz Profesor Włodzimierz Sedlak Badacz-Naukowiec-Odkrywca”.

Sesja została zorganizowana pod patronatem Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach.

Dyrektor biblioteki Iwona Kowaleska zaplanowała szereg atrakcji. Zaproszono kilku prelegentów, a uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 przygotowali krótki program artystyczny.

Podczas sesji będzie można zakupić wydawnictwa autorstwa ks.prof.W.Sedlaka.

Program
16.00- rozpoczęcie sesji
16.15 – o.Sebastian Bielski: „Moje impresje nad książką W.Sedlaka „Technologia Ewangelii”
16.40 – Renata Bilska: „Ksiądz W.Sedlak wielki,skromny człowiek”
17.05– 17.20 – Recytacja fragmentów prozy autorstwa W.Sedlaka w wykonaniu uczniów SP nr 9 z akompaniamentem Joanny Kaługi i Grzegorza Jasińskiego
17.20-17.50 – Przerwa
17.50-18.05 – Piotr Kardyś: Izba pamięci poświęcona ks.prof.W.Sedlakowi miejscem edukacji regionalnej
15– 18.30 – Ryszard Sowa : Zagadnienia kultury materialnej w pracach ks.prof. W.Sedlaka
18.40-18.55 – Jan Janiec: Ks.prof. W.Sedlak geologiem
19.05 – Zakończenie sesji

Odszedł na wieczną wartę

Tysiące osób pożegnało Legendarnego dowódcę oddziałów partryzanckich AK Antoniego Hedę – Szarego, 21 lutego, w Katedrze Wojska Polskiego w Warszawie. Honorowego Obywatela Skarżyska pożegnali również skarżyszczanie. Na uroczystości pogrzebowe wyjechały trzy autokary z Urzędu Miasta.

O godz. 10:30 została odprawiona Msza święta w Katedrze Wojska Polskiego w Warszawie. Mszę odprawił Biskup Polowy Wojska Polskiego generał Tadeusz Płoski w obecności księdza infułata Józefa Wójcika z Suchedniowa oraz innych księży. Trumna z ciałem generała była zamknięta i ustawiona przed ołtarzem. W asyście brało udział ponad 70 pocztów sztandarowych między innymi poczet ze Skarżyska- Kamiennej w składzie: Krzysztof Kowalczyk Zbigniew Latos i Tomasz Witek. W Katedrze śpiewał chór Wojska Polskiego. Po nabożeństwie trumna została przeniesiona na cmentarz w Podkowie Leśnej, gdzie w asyście kompanii reprezentacyjnej, orkiestry wojskowej po oddaniu salwy honorowej, generał Antonii Heda, został pochowany w grobie rodzinnym.

W uroczystościach pogrzebowych brały udział organizacje kombatanckie, delegacje m.in. z regionu świętokrzyskiego i poczty sztandarowe z miast, w których przyznano mu tytuł honorowego obywatela miasta.

Ze Skarżyska–Kamiennej udział w pogrzebie wzięła delegacja ze Starostwa Powiatowego oraz z Urzędu Miasta w składzie Prezydent Miasta Roman Wojcieszek, przewodniczący Rady Miasta Jan Maćkowiak, poseł Andrzej Będkowski i senator Michał Okła , a także delegacje ze szkół, harcerze, kombatanci. Generała żegnali również: Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Władysław Stasiak, generał Lech Majewski reprezentujący Ministerstwo Obrony Narodowej kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janusz Krupski oraz rodzina i przyjaciele.

Córki generała Hedy żegnając swego ojca, nad grobem przypomniały jego życiorys w tym walkę o wolnoć i niepodległość Polski oraz podziękowały wszystkim uczestnikom pogrzebu za przybycie.

Pośmiertnie gen. Antonii Heda – Szary został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Słowo o Szarym


Jak tu cicho i smutno jest dzisiaj

Pośród kwiatów ustawione są mary

Ksiądz ostatnią zakończył posługę

Odszedł od nas Komendant nasz Szary.Tak niedawno, jakby się zdawało

Prowadziłeś swój oddział przez las

Lecz niestety to tylko złudzenie,

Dla nikogo nie zatrzyma się czas.Leżysz teraz tu cichy, spokojny,

Ciało Twoje jest zimne, jak głaz

Nie dla Ciebie już marsze i wojny

Puste miejsce po Tobie wśród nas.Nie dla Ciebie już grana pobudka,

Nie zaszumi dla Ciebie już las.

Droga życia Twojego zbyt krótka,

Lub za szybko przeminął Twój czas.Już nie zerwiesz chłopaków do boju,

Już nie zmarszczy się nigdy Twa skroń

I nie wydasz już nigdy rozkazu

„za mną chłopcy! Bagnet na broń”.Zapłacono Ci hojnie za trudy

Wypoczynkiem w karcerach, więzieniem,

Ale w czasach czerwonej obłudy

Było przecież to zwykłym zdarzeniem.Już za Tobą są marsze i boje,

Czasy więzień, przesłuchań i łez.

Teraz zaznasz wiecznego spokoju,

Taki życia każdego jest kres.Brama niebios szeroko otwarta,

Za nią czeka na Ciebie już Bóg,

A w tej bramie z Szaraków jest warta,

Więc bez hasła przekroczysz jej próg.Czekaj na nas, czas przecież nadejdzie,

Nie wiadomo,za miesiąc, czy rok

Znów wstąpimy do twego szeregu

W szumie wiatru będzie słychać nasz krok.Dzisiaj pochylamy przed Tobą sztandary

W smutku żegna Cię Armia Krajowa,

Która w swojej żołnierskiej historii

Twoje imię na zawsze zachowa.Żegnaj Komendancie!


Janusz Sermanowicz
żołnierz AK z Oddziału Szarego


Program pilotażowy trener pracy

Gmina Skarżysko-Kamienna jako jedna spośród 15 gmin i powiatów w całym kraju została zakwalifikowana przez PFRON do projektu pilotażowego – trener pracy. Na ten cel udało się pozyskać kwotę 140.560,00 zł na rok 2008. Całość projektu opiewa na kwotę 529.000 zł i będzie realizowana do końca 2010r.

Niska aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych stanowi poważny problem ekonomiczny i społeczny. Dlatego też wszelkie działania zmierzające do poprawy sytuacji niepełnosprawnych na rynku pracy wydają się konieczne i zasadne. PFRON, mając na uwadze potrzebę rozpowszechniania aktywnych form zatrudnienia, wprowadził nowy program bazujący na koncepcji zatrudnienia wspomaganego. Celem programu jest wypracowanie modelu zapewniającego sprawne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

Program zakłada zatrudnianie na podstawie umowy o pracę osób niepełnosprawnych, które ze względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności mają problemy w znalezieniu zatrudnienia lub podczas wykonywania pracy wymagają pomocy innych osób. Rodzaj wsparcia uzależniony jest od indywidualnych potrzeb niepełnosprawnego. „Trener pracy - zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych" to jeden z pilotażowych programów, realizowany ze środków PFRON w całym kraju od 2008 do końca 2010 r.

Gmina Skarżysko-Kamienna jako jedna spośród 15 gmin i powiatów w całym kraju została zakwalifikowana przez PFRON na podstawie złożonego projektu pod nazwą Punkt doradztwa zawodowego osób niepełnosprawnych działający przy Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna do realizacji zadania. Na ten cel udało się pozyskać kwotę 140.560,00zł na rok 2008, całość projektu opiewa na kwotę 529.000zł i będzie realizowana do końca 2010r.W ramach realizacji projektu w roku bieżącym zostanie zatrudnionych dwóch trenerów pracy, uprzednio przeszkolonych oraz doradca zawodowy, w kolejnych latach zatrudniony zostanie również psycholog. Ze środków PFRON-u zostanie również wyposażony w sprzęt biurowy punkt przyjęć interesantów.

60.000 dla Skarżyska

Gmina Skarżysko-Kamienna została zakwalifikowana przez MSWiA jako jedna z pięciu gmin w województwie świętokrzyskim do realizacji projektu w ramach programu rządowego „Razem bezpieczniej”. W wyniku podziału funduszy dla województwa świętokrzyskiego przewidziano 323 tys. 416 zł.

Gmina Skarżysko-Kamienna złożona wniosek pn. ”Apel o nieagresję”. Na ten cel udało się pozyskać kwotę 60.000 zł. Projekt będzie realizowany przez cały rok 2008. W ramach realizacji projektu zostaną przeprowadzone szkolenia różnych grup zawodowych zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie, konkurs dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlic środowiskowych, druk informatorów dla mieszkańców miasta.

Program „Razem bezpieczniej” ma ograniczyć skalę zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest on zgodny z przyjętym przez Radę Ministrów dokumentem „Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015”. Jednym z jego priorytetów jest „Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa”, w której realizację w pełni wpisuje się program „Razem bezpieczniej”.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.