Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Uwaga szczepionka!

Na terenie województwa świętokrzyskiego przeprowadzone zostanie w dniach 7-16 maja 2007 r. ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepienie lisów lisów zostanie wykonane przy użyciu szczepionki doustnej, zawierającej niezjadliwy szczep wirusa wścieklizny w ampułce, zatopionej w niewielkim prostokątnym pakiecie stanowiącym przynętę. Pakiety te zostaną rozrzucone na pola, łąki i lasy z samolotu. Celem akcji jest zlikwidowanie występowania na terenie województwa świętokrzyskiego wścieklizny u lisów wolno żyjących, a tym samym usunięcia niebezpieczeństwa zakażania wścieklizną ludzi.

Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zwraca się z apelem do mieszkańców województwa o niedotykanie i niepodnoszenie pakietów ze szczepionką, gdyż zapach ludzki na pakiecie powoduje, że lisy nie przyjmują szczepionki, co uniemożliwia ich uodpornienie.

Witaj Majowa Jutrzenko

"Witaj majowa Jutrzenko, świeć Naszej, polskiej krainie – słowa tej popularnej pieśni dawały nadzieję na lepszą przyszłość kilku pokoleniom Polaków. Na swojej aktualności nie straciły do dnia dzisiejszego." - tymi słowami prezydent Roman Wojcieszek rozpoczął obchody Konstytucji 3 Maja w Skarżysku-Kamiennej.

Skarżyszczanie 216.rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęli od uroczystej Mszy Świętej odprawionej w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przez Honorowego Obywatela Skarżyska ks bp. Edwarda Materskiego. We Mszy świętej uczestniczyły parlamentarzyści: poseł Maria Zuba i poseł Krzysztof Grzegorek, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, Radna Sejmiku Marzena Okła-Drewnowicz, władze powiatowe ze starostą Jerzym Żmijewskim i jego zastępcą Leszkiem Lepiarzem na czele, prezydent Roman Wojcieszek, Przewodniczący Rady Miasta Jan Maćkowiak, przedstawiciele związków kombatanckich, zakładów pracy, związków zawodowych, organizacji politycznych, straży pożarnej, policji, straży miejskiej, delegacje ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych,poczty sztandarowe, harcerze, radni i mieszkańcy Skarżyska.

Po Mszy Świętej prezydent Roman Wojcieszek zaprosił wszystkich do przemarszu pod Pomnik Bojowników o Wolność i Niepodległość.
- Zapraszam wszystkich na uroczysty przemarsz ulicami miasta, aby na skwerze Solidarności oddać hołd twórcom konstytucji i walczącym o niepodległość. Towarzyszyć nam będzie Młodzieżowo-Gminna Orkiestra Dęta z Nowin pod batutą kapelmistrza Józefa Janaszka – dodał prezydent Roman Wojcieszek.

Pod pomnikiem delegacje złożyły wieńce i zapaliły znicze. Uroczysty przemarsz ulicami Skarżyska spodobał się skarżyszczanom. Wiele osób wychodziło z domów i przyłączało się do uroczystego konduktu. W ten sposób władze miejskie zapoczątkowały nową tradycję świętowania uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Jest drugi zastępca

W dniu dzisiejszym na sesji Rady Miasta, prezydent Roman Wojcieszek, poinformował Wysoką Radę o swojej decyzji. Jutro powoła swojego drugiego zastępcę. Będzie nim Grzegorz Małkus. Swoją pracę w Urzędzie rozpocznie on 7 maja.

Grzegorz Małkus ma 41 lat, żonę Lidię i dwoje dzieci: córkę Monikę i syna Grzegorza

Ukończył studia wyższe pedagogiczne oraz Podyplomowe studia w zakresie zarządzania oświatą, z organizacji pomocy społecznej i w zakresie wychowania fizycznego i sportu. Ponadto posiada dwa certyfikaty w zakresie pozyskiwania funduszy z programów europejskich i krajowych.

Jest Dyrektorem Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska-Świętokrzyskie, Prezesem Bractwa Matki Bożej Miłosierdzia. Od dwóch kadencji pełni funkcję Społecznego Sędzi Sądu Pracy. Na swoim koncie ma dwadzieścia lat pracy zawodowej w oświacie i administracji publicznej w tym 8 lat na stanowiskach kierowniczych. Za całokształt pracy w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym odebrał wyróżnienie Wojewody Świętokrzyskiego „Czyste Serce”. W październiku 2006 został wybrany do Rady Powiatu Skarżyskiego.

Po objęciu funkcji zastępcy prezydenta - złoży mandat radnego powiatowego.

Sesja absolutoryjna

26 kwietnia, w czwartek, o godz.9.00 w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbędzie się sesja Rady Miasta. Głównym punktem obrad sesji będzie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta za 2006 rok.

A oto szczegółowy Program sesji

1. Otwarcie Sesji Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 12.04.2007 roku.
4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 rok
- wystąpienie Prezydenta Miasta
- stanowisko Komisji Rewizyjnej
- stanowisko Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą
- dyskusja
- podjęcie uchwały
8. Przedstawienie stanowiska w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta za 2006 rok
- stanowisko Komisji Rewizyjnej
- dyskusja
- podjęcie uchwały
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) wprowadzenia zmian do uchwały Nr 10/103/97 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 29 grudnia 1997 roku w sprawie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne.
2)przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Legionów - Krakowska” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej,
3)finansowania zadań z 2007r., dot. opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Legionów - Krakowska” i „Kopernika po wschodniej stronie” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2008 roku.
4) przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kopernika po wschodniej stronie” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej,
5) oddania w drodze przetargu w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Norwida wraz ze sprzedażą znajdującego się na niej murowanego boksu garażowego.
10. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miasta

Mieszkańcy wybrali

23 % mieszkańców osiedla Bór wzięło udział w wyborach do Rady Osiedla 22 kwietnia. Jeszcze w tym miesiącu poznamy nowego przewodniczącego Rady Osiedla Bór.

Na osiedlu Bór uprawnionych do głosowania było 1218 osób, z czego w głosowaniu wzięło udział 283 osoby.

Do Rady Osiedla Bór zostali wybrani:
1. FALIŃSKI MIROSŁAW TOMASZ ilość głosów 163
2. JAROSIŃSKI STEFAN ilość głosów 145
3. JAROSIŃSKA LUCYNA ilość głosów 124
4. KWIECIEŃ ANNA BOŻENA ilość głosów 119
5. KORONA PIOTR MICHAŁ ilość głosów 118
6. OLSIŃSKI KRZYSZTOF FRANCISZEK ilość głosów 116
7. ŻMIJEWSKA MAGDALENA ilość głosów 116
8. KOWALIK KRZYSZTOF MACIEJ ilość głosów 108
9. SOKOŁOWSKI PAWEŁ JAN ilość głosów 104
10. REIZER ANDRZEJ ilość głosów 89
11. STRZELEC SŁAWOMIR TOMASZ ilość głosów 89
12. MAŚKO WOJCIECH ilość głosów 84
13. MACIAŁCZYK HENRYK KAZIMIERZ ilość głosów 78
14. GAJEWSKA IRENA SABA ilość głosów 68
15. BABIARZ MIROSŁAW ZBIGNIEW ilość głosów 66

Nowy portal internetowy

W sobotę, 21 kwietnia, w skarżyskim Miejskim Centrum Kultury odbyło się uroczyste otwarcie nowego portalu internetowego www.skarzysko24.pl

Na spotkanie przybył m.in. prezydent Roman Wojcieszek, jego zastępca Zdzisław Kobierski, przewodniczący Rady Miasta Jan Maćkowiak, wiceprzewodniczący Rady Miasta Mieczysław Sadza i wielu skarzyszczan.

Na inauguracji portalu zaprezentował się jego redaktor naczelny - Konrad Wikarjusz. Jak się dowiedzieliśmy, mieszkańcy będą mogli skorzystać z wielu informacji zamieszczanych na stronie np. o mieście, samorządzie, kulturze. Portal ten ma wypełnić lukę, która powstała na terenie naszego miasta. Każdy zainteresowanym może przesyłać do redakcji informacje, zapytania czy sugestie. Portal ruszył z soboty na niedzielę tj. 21/22 kwietnia o godz. 24.00

Przedszkolak w krainie baśni

19 kwietnia (w czwartek) w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej po raz piąty odbył się Przegląd Małych Form Teatralnych. Swoje umiejętności zaprezentowały przedszkolaki z dziesięciu przedszkoli ze Skarżyska-Kamiennej.

Punktualnie o godz. 9.00 na scenę weszli pierwsi mali aktorzy. Tegoroczny Przegląd zaczął swoim występem Teatrzyk “Słoneczka” z Przedszkola nr 16 prezentując “Spotkanie na leśnej polanie”.

Na uwagę zasługuję to, że wszystkie dzieci występujące w Przeglądzie Teatrzyków były poprzebierane w różnorakie stroje. Widać było wielkie zaangażowanie i wkład pracy, jakie włożyli nauczycieli przedszkoli, ale i rodziców, którzy nie szczędzili braw swoim pociechom podczas ich występu. Jeśli nawet była trema, to była ona niezauważalna dla widza.

Na zakończenie występu każdy przedszkolak i przedszkole otrzymało dyplom od Prezydenta Skarżyska Romana Wojcieszka.

Program Mecenas sportu

W Skarżysku-Kamiennej rusza Program “Mecenas sportu”. Jego celem jest wspieranie sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Skarżyska–Kamiennej i powiatu skarżyskiego poprzez zorganizowanie indywidualnego sponsoringu dla wybranych młodych sportowców oraz promocją lokalnych mecenasów sportu.

Program powstał w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta z inicjatywy radnego Rady Miasta Bogusława Cioka oraz pana Leszka Wojteczka, który zadeklarował się być pierwszym mecenasem sportu. Patronat nad programem objęli – Prezydent Miasta Roman Wojcieszek oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - Andrzej Bętkowski.

Patroni zadeklarowali promowanie Programu i podejmowanie wszelkich działań mających na celu pozyskiwanie nowych osób do grona mecenasów sportu.

- Osoby zainteresowane wspieraniem rozwoju dzieci i młodzieży – mecenasi sportu – mają umożliwiać poprzez finansowanie i wsparcie rzeczowe udział określonym dzieciom w różnych formach aktywności sportowej – powiedizał Krzysztof Myszka, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu. - Mecenasi określają jakie dzieci mogą być przez nich sponsorowane, w zakresie jakiej dyscypliny sportowej i jaką wielkość środków mecenas chce przeznaczyć na swoje działania. Mecenasi mogą też wskazywać personalnie młodych sportowców, których chcą wspierać.
Koordynatorem Programu jest Wydział Oświaty Urzędu Miasta Skarżyska -Kamiennej.

Adresaci programu:
- dzieci i młodzież uzdolniona sportowo z rodzin o trudnej sytuacji materialnej
- dzieci i młodzież niepełnosprawna dla których sport jest najlepszą formą rehabilitacji
- uzdolnione sportowo dzieci i młodzież niepełnosprawna.

Forma realizacji programu:
Pracownicy Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta zbierają informacje od potencjalnych mecenasów o chęci uczestnictwa w programie i deklarowanej formie sponsorowania młodych sportowców. Po uzgodnieniu adresata i formy sponsoringu nad określonym dzieckiem lub dziećmi spisywany jest kontrakt pomiędzy opiekunami dziecka lub dzieci, instytucją organizującą określone formy aktywności sportowej oraz mecenasem. Wydział Oświaty przygotowuje dokumenty i uczestniczy we wszystkich uzgodnieniach. Kontrakt precyzuje wszelkie kwestie merytoryczne i finansowe. Zasadą jest, że środki finansowe nie przechodzą przez konto Urzędu Miasta, tzn. mecenas indywidualnie opłaca konkretne zajęcia sportowe swojemu lub swoim podopiecznym. Urząd Miasta nadzoruje realizację Programu.

Dwudziestu chętnych

 Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała 20 kandydatów do Rady Osiedla BÓR. 22 kwietnia w Lokalu wyborczym mieszczący się w Zespole Placówek Oświatowych ul. Zwycięzców 13 odbędą się wybory.

Lokal wyborczy będzie otwarty od godz. 800 do 1600..
A oto lista 20 zarejestrowanych kandydatów.

Osiedle BÓR

1. BABIARZ MIROSŁAW ZBIGNIEW lat 34 zam. Bór
2. BARWICKI STEFAN FRANCISZEK lat 67 zam. Bór
3. CIEŚLIKOWSKI HENRYK FRANCISZEK lat 77 zam. Bór
4. FALIŃSKI MIROSŁAW TOMASZ lat 51 zam. Bór
5. GAJEWSKA IRENA SABA lat 71 zam. Bór
6. JAROSIŃSKA LUCYNA lat 59 zam. Bór
7. JAROSIŃSKI STEFAN lat 53 zam. Bór
8. KOMAR IRENEUSZ lat 58 zam. Bór
9. KORONA ELŻBIETA lat 52 zam. Bór
10.KORONA PIOTR MICHAŁ lat 56 zam. Bór
11.KOWALIK KRZYSZTOF MACIEJ lat 39 zam. Bór
12.KWIECIEŃ ANNA BOŻENA lat 52 zam. Bór
13.MACIAŁCZYK HENRYK KAZIMIERZ lat 53 zam. Bór
14.MAŚKO WOJCIECH lat 63 zam. Bór
15.OLSIŃSKI KRZYSZTOF FRANCISZEK lat 69 zam. Bór
16.REIZER ANDRZEJ lat 57 zam. Bór
17.SOKOŁOWSKI PAWEŁ JAN lat 57 zam. Bór
18.STRZELEC SŁAWOMIR TOMASZ lat 45 zam. Bór
19.WAWRYSZCZUK KRZYSZTOF MARCIN lat 24 zam. Bór
20.ŻMIJEWSKA MAGDALENA l at 34 zam. Bór

Konkurs Młodych Pianistów

 18 kwietnia (w środę) o godz. 10.30 w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Skarżysku-Kamiennej rozpocznie się XXV Konkurs Młodych Pianistów Nad Kamienną 2007. Patronat honorowy nad koncertem objął m.in. Roman Wojcieszek prezydent Skarżyska.
Tegoroczny Konkurs będzie trwał dwa dni. W pierwszym dniu będą przesłuchania konkursowe, a pod koniec dnia o godz. 18.00 przewidziany jest recital Ireneusza Boczka, wychowanka skarżyskiej Szkoły Muzycznej i laureata tegoż konkursu oraz obecnego nauczyciela szkoły i jurora.

Drugi dzień to koncert laureatów. Ogłoszenie wyników odbędzie się o godz. 16.00

W tym roku zgłosiło się 36 uczestników. Do Skarżyska przybędą młodzi pianiści z Krakowa, Miechowa, Chrzanowa, Lublina, Warszawy, Końskich, Tarnowa, Radomia, Krzeszowic, Tymbarku, Wisły, Jaworzna, Elbląga, Bielska-Białej, Puław, Żywca, Rabki-Zdroju i Skarżyska-Kamiennej.

Patronat honorowy nad XXV Konkursem Młodych Pianistów objął Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Lidia Skrzyniarz z Centrum Edukacji Artystycznej i Roman Wojcieszek, prezydent Skarżyska.

Natomiast patronat medialny przyjął na siebie Tygodnik Skarżyski, Radio Kielce i Echo Dnia.

Serdecznie zapraszamy na jubileuszowy koncert.

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.