Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Uroczystość Dnia Wolontariusza i Autyzmu

10 grudnia o godzinie 10:00 w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej, Centrum Wolontariatu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy MOPS w Skarżysku-Kamiennej oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 organizują uroczystość Dnia Autyzmu i Wolonatariusza.

Na początek zaproszeni goście zapoznają się z dziesięcioma formami wolontariatu i działalności społecznej. Między innymi przedstawiony zostanie Program Aktywnej Rehabilitacji Autystów, który opiera się na zaangażowaniu wolontariuszy, wolontariat Dorosłych Bractwa Miłosierdzia, a także wolontariat młodzieżowy. Tradycyjnie wręczone zostaną wyróżnienia Wolontariusz Roku – dla najbardziej aktywnych wolontariuszy z całego miasta.

Natomiast w części artystycznej zaplanowano koncert utalentowanych, młodych osób z autyzmem – Pauliy Chodkowskiej i Jakuba Piszka pod kierownictwem Małgorzaty Piszek – artystki Teatru Wielkiego w Warszawie. Warto nadmienić, że Paulina w swoim artystycznym dorobku ma płytę nagraną wspólnie z Andrzejem Krzywym – liderem zespołu De Mono. Uroczystość zaszczycą swoją osobą przedstawiciele samorządowych władz lokalnych i wojewódzkich, między innymi Marszałek Adam Jarubas, prezydent Skarżyska-Kamiennej Roman Wopjcieszek. Swoją obecność potwierdziła także Iwona Guzowska – posłanka na Sejm RP, wielokrotna Mistrzyni Świata i Europy w kick-boxingu i boksie, działaczka społeczna. O oprawę muzyczną uroczystości zadba zespół ARKO – pod dyrekcją Jolanty Pietrali, z akompaniamentem Moniki Walczak. Podczas trwania uroczystości będzie można zapoznać się z działalnością organizacji i instytucji zatrudniających wolontariuszy, w tym także członków Partnerstwa Lokalnego Powiatu Skarżyskiego.

Serdecznie zapraszamy !

Konkurs ekologiczny

 7 grudnia o godz. 16.00 w sklepie BATMAR, a o 16.30 w sklepie ANDI w Skarżysku-Kamiennej prezydenci będą zachęcać skarżyszczan do pakowania swoich zakupów w torby wielokrotnego użytku. Klienci będą dostawać torby bawełniane przygotowane przez Urząd Miasta.
Akcja w sklepach ma zapoczątkować duże przedsięwzięcie ekologiczne. Już zostały rozpisane konkursy plastyczne wśród dzieci. Konkurs plastyczny pod hasłem „W plastik pakujesz – środowisko degradujesz, w folię zawijasz – przyrodę zabijasz” ma na celu propagowanie rozwiązań proekologicznych polegających na zastąpieniu jednorazowych toreb foliowych (zrywek) stosowanych powszechnie do pakowania zakupionych produktów, torbami wielorazowego użytku np. bawełnianymi lub papierowymi. W konkursie tym przewidziane są atrakcyjne nagrody dla autorów najlepszych prac. Termin dostarczenia prac upływa 15 stycznia 2008 r. Zasady konkursu określone są w regulaminie konkursu. W przypadku pytań i wątpliwości pełniejszą informacje otrzymają Państwo w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18 pok. nr 73 lub pod numerem telefonu (0-41) 25-20-170.

REGULAMIN EKOLOGICZNEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO w PRZEDSZKOLACH
"W plastik pakujesz – środowisko degradujesz,
w folię zawijasz – przyrodę zabijasz”

ORGANIZATORZY
1.Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej. 2.Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania.
3.Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb konkursu. Dane osób uczestniczących w konkursie będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133 poz. 883) dla celów przeprowadzenia konkursu.

CELE
Konkurs ma na celu uświadomienie dzieciom oraz dorosłym mieszkańcom miasta na czy polega szkodliwość stosowania reklamówek foliowych, które rozkładając się przez kilkaset lat, powodują ogromne zagrożenie dla środowiska. Konkurs ma również na celu propagowanie rozwiązań proekologicznych poprzez zastąpienie jednorazowych toreb foliowych tzw. „zrywek” torbami wielorazowego użytku np. torbami bawełnianymi lub papierowymi.

UCZESTNICY
W konkursie mogą brać udział wyłącznie dzieci przedszkolne uczęszczające do placówek oświatowych znajdujących się na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.

TEMAT
Zadaniem konkursowym jest przygotowanie prac plastycznych dowolną techniką. Prace powinny być artystyczną wypowiedzią zachęcającą mieszkańców Skarżyska-Kamiennej do rezygnacji z używania toreb foliowych i zastąpienie ich torbami ekologicznymi np. bawełnianymi lub papierowymi.

PRACE KONKURSOWE
1.Do konkursu może być zgłoszona jedna praca wspólna z każdej grupy przedszkolnej.
2.Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez dzieci biorące udział w konkursie.
3.Forma pracy: plakat lub praca przestrzenna.
4.Wykonanie plakatu lub pracy przestrzennej techniką dowolną.
5. Format plakatu A3 lub większy.
6.Każda praca zgłoszona do konkursu musi być opisana tzn. posiadać określenie grupy przedszkolnej oraz nazwę i adres placówki.
7.Prace konkursowe należy dostarczyć na adres: Urząd Miasta ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko-Kamienna Pokój nr 73 tel. (0-41) 25-20-170
8.Ostateczny termin dostarczenia prac - 15 stycznia 2008 r. do godz. 12.00

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1.Dostarczone prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez organizatorów.
NAGRODY
1.W konkursie nagrodzone zostaną trzy prace.
2.Nagroda przyznana zostanie trzem grupom przedszkolnym, których prace zostaną wytypowane przez komisję konkursową.
3.Nagrodami w konkursie będą ekologiczne pomoce dydaktyczne po ok. 500 zł.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Organizator konkursu nie zapewniają zwrotu nadesłanych na konkurs prac.
2.Informacje o zasadach konkursu będą umieszczone na stronie internetowej: www.um.skarzysko.pl

REGULAMIN EKOLOGICZNEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH
„W plastik pakujesz – środowisko degradujesz,
w folię zawijasz – przyrodę zabijasz”

ORGANIZATORZY
1.Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej. 2.Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie, rodzaj nagród i sposób ich uzyskania.
3.Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb konkursu. Dane osób uczestniczących w konkursie będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) dla celów przeprowadzenia konkursu.

CELE
Konkurs ma na celu uświadomienie uczniom oraz dorosłym mieszkańcom miasta na czy polega szkodliwość stosowania reklamówek foliowych, które rozkładając się przez kilkaset lat, powodują ogromne zagrożenie dla środowiska. Konkurs ma również na celu propagowanie rozwiązań proekologicznych poprzez zastąpienie jednorazowych toreb foliowych tzw. „zrywek” torbami wielorazowego użytku np. torbami bawełnianymi lub papierowymi.
UCZESTNICY
1.W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych uczęszczający do placówek oświatowych znajdujących się na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej. 2.Konkurs odbędzie się z podziałem na 3 grupy wiekowe:
Grupa I – klasy 1-3 szkół podstawowych
Grupa II – klasy 4-6 szkół podstawowych
Grupa III – 1-3 gimnazjum
TEMAT
Zadaniem konkursowym jest przygotowanie prac plastycznych dowolną techniką. Prace powinny być artystyczną wypowiedzią zachęcającą mieszkańców Skarżyska-Kamiennej do rezygnacji z używania toreb foliowych i zastąpienie ich torbami ekologicznymi np. bawełnianymi lub papierowymi.
PRACE KONKURSOWE
1.Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie przez uczniów biorących udział w konkursie.
2.Forma pracy – plakat.
3.Wykonanie plakatu techniką dowolną.
4.Format plakatu A3 lub większy.
5.Każda praca zgłoszona do konkursu musi być opisana tzn. posiadać imię i nazwisko autora pracy, klasę, którą reprezentuje oraz nazwę i adres szkoły.
ZGŁOSZENIE PRAC KONKURSOWYCH
1.Do konkursu mogą być zgłoszone maksymalnie 3 najlepsze prace z każdej placówki oświatowej wybrane przez szkolną komisję, która przeprowadzi wewnętrzne eliminacje mające na celu ich wybór.
2.Wybrane w wewnętrznych eliminacjach prace będą oceniane w kolejnym etapie konkursu przez komisję konkursową.
3.Ostateczny termin dostarczenia prac – 15 stycznia 2008 r. do godz. 12.00
4..Prace konkursowe należy dostarczyć na adres: Urząd Miasta ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko-Kamienna Pokój nr 73 tel. (0-41) 25-20-170
ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1..Dostarczone prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez organizatorów.
NAGRODY
1. Grupa I – klasy 1-3 szkół podstawowych: 1 miejsce – odtwarzacz DVD lub fotograficzny aparat cyfrowy 2 miejsce – radiomagnetofon lub odtwarzacz DVD lub wieża 3 miejsce – odtwarzacz MP-4
2.Grupa II – klasy 4-6 szkół podstawowych: 1 miejsce – odtwarzacz DVD lub fotograficzny aparat cyfrowy 2 miejsce – radiomagnetofon lub odtwarzacz DVD lub wieża 3 miejsce – odtwarzacz MP-4
3.Grupa III – klasy 1-3 gimnazjum 1 miejsce – odtwarzacz DVD lub fotograficzny aparat cyfrowy 2 miejsce – radiomagnetofon lub odtwarzacz DVD lub wieża 3 miejsce – odtwarzacz MP-4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Organizator konkursu nie zapewnia zwrotu nadesłanych na konkurs prac.
2.Informacje o czasie trwania i zasadach konkursu będą umieszczone na stronie internetowej: www.um.skarzysko.pl

Testujemy nowy autobus

Być może już w przyszłym roku pojawią się na ulicach Skarżyska krótkie, 8,5 metrowe Jelcze Libero. Wszystko zależy od możliwości finansowych oraz od tego, jak wypadnie test tego pojazdu, który będą prowadzone przez skarżyski MKS. Charakterystyczny, bo w złotym kolorze autobus będzie woził pasażerów na liniach miejskich do poniedziałku 26 listopada. Test pojazdu potrwa przez cały tydzień. Fachowcy z branży komunikacji miejskiej widzą przyszłość w niskopojemnych, energooszczędnych autobusach. Szczególnie w miastach małych, takich jak Skarżysko. Standartem staje się także konieczność posiadania autobusów niskopodłogowych, przystosowanych do wsiadania osób niepełnosprawnych i przewożenia pasażerów na wózkach inwalidzkich. Z punktu widzenia spółki MKS sprawą najważniejszą jest konieczność odnowienia przestarzałego (a przez to drogiego w eksploatacji, awaryjnego i nieekonomicznego) taboru. Średnia wieku autobusów w skarżyskiej spółce przekroczyła bowiem 17 lat.

Trzeba podkreślić, że Jelcz Libero jest bardzo komfortowym autobusem. Jego największym atutem jest niska podłoga umożliwiająca łatwe wsiadanie i wysiadanie osobom niepełnosprawnym i starszym oraz pasażerom z wózkami dziecięcymi. Może się w nim jednorazowo zmieścić 60 pasażerów, w tym 16 - 20 na miejscach siedzących. Pojazd napędzany jest bardzo ekologicznym silnikiem Euro 4, dzięki któremu jest on bardzo przyjazny dla środowiska. Nie bez znaczenia jest małe spalanie paliwa. W cyklu miejskim nie powinno ono przekroczyć 20 litrów oleju napędowego na 100 km. Od obecnie jeżdżących po skarżyskich ulicach autobusów, Jelcz Libero, różni się nie tylko wielkością, ale i kształtem. Pojazd ma bowiem nowoczesne, ostre linie nadwozia, z charakterystycznymi elementami typowymi dla autobusów Jelcz (widoczny „uśmiech” z przodu pojazdu). Dlaczego Jelcz Libero? Celem twórców autobusu Libero jest przede wszystkim dotarcie do mniejszych miast, których dotąd nie było stać na poważniejszą wymianę taboru oraz uzupełnienie luki rynkowej w segmencie miejskich minibusów. Dotychczas, przedsiębiorstwa poszukujące autobusów tej klasy, skazane były na wybór pomiędzy kilkoma modelami opartymi na przedniosilnikowych podwoziach ciężarówek (Jelcz Vero, Kapena City). Jednak w przypadku komunikacji miejskiej, tego typu konstrukcje nie zawsze się sprawdzają. Przede wszystkim, trudno je dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych – uzyskanie niskiej podłogi jest możliwe zazwyczaj tylko na niewielkiej powierzchni tylnego zwisu. Umieszczenie silnika z przodu znacznie ogranicza możliwości aranżacji przestrzeni w tej części autobusu, w tym np. umieszczenie w pełni funkcjonalnego przedniego wejścia. Pod tym względem, wprowadzenie na rynek modelu Libero wydaje się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. Jednak Jelcz nie zamierza poprzestać na rynku polskim. Autobus ten był bowiem prezentowany – obok znanych już w Wielkiej Brytanii Autosanów Eagle – podczas targów EuroBusExpo w Birmingham, na tegorocznych Targach TRANSEXPO w Kielcach, na szwedzkich, węgierskich i słowackich drogach. Opis: Mały, niskopodłogowy autobus miejski M083C „Libero” – tę premierową konstrukcję Jelcza wyróżniono na Targach TRANSEXPO Kielce 2006. Pojazd został zbudowany we współpracy z Autosanem, gdzie powstała kostrukcja modułów podwozia. Do napędu posłużyła jednostka Cummins ISBe4 160B Euro-4 o mocy 160KM. Pojazd o długości 8500 mm, szerokości 2400 mm i wysokości 2630 mm pomieścić może 60 pasażerów, w tym 16 do 20 na miejscach siedzących. Silnik Libero umieszczony został wzdłużnie z tyłu pojazdu, dzięki czemu wygospodarowano niską podłogę. Do autobusu prowadzą dwie pary drzwi sterowanych pneumatycznie i otwieranych dośrodka, rozmieszczonych w układzie 1-2-0. Wizualne innowacje powstały na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jelcz Libero otrzymał nowoczesną stylistykę ściany przedniej, która otrzymała nazwę „uśmiechniętej twarzy”.

Złote gody

 21 listopada w skarżyskim Urzędzie Stanu Cywilnego 29 par małżeńskich otrzyma medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale przyznane przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego wręczy jubilatom prezydent Skarżyska-Kamiennej Roman Wojcieszek. Odznaczone pary to: 1.Helena i Józef Boroń 2.Helena i Eugeniusz Bracha 3.Alina i Wacław Falasa 4.Irena i Henryk Gajewscy 5.Stefania i Edward Kłos 6.Janina i Edward Kwiecień 7.Kazimiera i Franciszek Kropatwa 8.Irena i Czesław Mirosławscy 9.Wanda i Julian Napora 10.Apolonia i Bogdan Winiarscy 11. Łucja i Jan Jaworscy 12.Krystyna i Janusz Szewczyk 13. Henryka i Tadeusz Sadura 14.Marianna i Zygmunt Szymala 15.Janina i Waldemar Fudalej 16.Otylia i Jerzy Bilscy 17.Leokadia i Józef Rozwadowscy 18.Barbara i Artur Serdak 19.Wiesława i Kazimierz Samek 20.Helena i Stanisław Jaromin 21.Janina i Henryk Białek 22.Marianna i Metodian Wieczorek 23.Irena i Władysław Zacharscy 24.Janina i Jan Franczyk 25.Rozalia i Tadeusz Borek 26.Rozalia i Eugeniusz Kaczmarczyk 27.Teresa i Władysław Zawada 28.Jadwiga i Marian Sochaccy 29.Halina i Mieczysław Sadkowscy

Konkurs na Logo 85-lecia miasta rozstrzygnięty

W dniu dzisiejszym (15.11.2007 r.) Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs na opracowanie Logo 85-lecia miasta Skarżyska-Kamiennej. Na konkurs wpłynęło tylko trzy prace.

Zwycięzcą został Pan Bartłomiej Tadeusz Siwek z Gdańska, a wyróżnienia przyznano Panu Hubertowi Bzymek ze Skarżyska-Kamiennej i Panu Zbigniewowi Janowi Chmurze ze Skarżyska-Kamiennej.

Nie przegapmy szansy.

Z uwagi na możliwość pozyskania środków finansowych na dofinansowanie ciepłych posiłków dla dzieci Wydział Projektów i Inwestycji Miejskich zaprasza szkoły, świetlice środowiskowe lub organizacje pozarządowe działające na rzecz dzieci do współpracy w celu napisania stosownego wniosku.

Termin złożenia wniosków upływa 20 listopada i 10 grudnia 2007.

Szczegółowe informacje są udzielane pod nr tel. 041 25 20 111 lub w pokoju 107 w Urzędzie Miasta.

Olimpijczycy z Szanghaju na sesji

 Małgorzata Basicka i Tomasz Mocek byli honorowymi gośćmi na sesji Rady Miasta w Skarżysku-Kamiennej. Prezydent Roman Wojcieszek i Przewodniczący Rady Miasta Jan Maćkowiak podziękowali zawodnikom za godne reprezentowanie Skarżyska na Olimpiadzie w Szanghaju.

Olimpiady Specjalne to organizacja dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.Misją organizacji jest organizowanie całorocznych treningów i zawodów sportowych w różnych olimpijskich dyscyplinach sportu dla dzieci i dorosłych, w celu zapewnienia im możliwości lepszego rozwoju sprawności fizycznej, wykazania się odwagą, odczuwania radości i dzielenia sie talentami, umiejętnościami i przyjaźnią ze swoją rodziną oraz innymi zawodnikami.

W tym roku Olimpiady Specjalne odbyły się w Szanghaju. Wzięło w niej udział 7.500 zawodników, 40.000 wolontariuszy, 3.500 oficjalnych delegatów oraz tysiące członków rodzin, widzów i dziennikarzy z całego świata. Zawodnicy rywalizowali w 25 rożnych dyscyplinach olimpijskich.
W igrzyskach tych uczestniczyli również reprezentanci ze Skarżyska-Kamiennej: Małgosia Basicka i Tomek Mocek.

Małgosia Basicka – startował w trójboju siłowym. Jest uczestniczką Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Równoległej w Sekcji Tornado. Zdobyła 2 srebrne i 2 brązowe medale.

Tomasz Mocek – startował w gimnastyce i zdobył 2 srebrne medale oraz 4 i 6 miejsce. Na co dzień jest uczniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Spacerowej. Ćwiczy w Sekcji Buziaki.

- W tym miejscu chciałbym złożyć gratulacje dla trenerów, którzy przygotowywali zawodników tj.Włodzimierza Żmiejwskiego i Izabeli Orlikowskiej, jak również Dyrektorom, kierownikom placówek oraz rodzinom zawodników. Słowa podziękowania kieruję również ku mojemu zastępcy -Grzegorzowi Małkusowi, który reprezentował nasze miasto jako trener jednego z zawodników - powiedziała podczas sesji prezydent Wojcieszek.

Pilotażowy program ekologiczny zbiórki zużytych opon

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej chcąc promować czystość i porządek na terenie miasta organizuje pilotażową akcję zbiórki zużytych opon.
Akcja ma na celu usunięcie zalegających opon, poprawę estetyki miasta i likwidację dzikich wysypisk śmieci. Program skierowany jest do wszystkich mieszkańców Skarżyska-Kamiennej, którzy mogą bezpłatnie oddać opony w wyznaczonych miejscach na terenie miasta. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o wcześniejsze przygotowanie opon w taki sposób, aby były czyste, pozbawione piachu, innych zanieczyszczeń oraz felg. Każdy zainteresowany oddaniem opon mieszkaniec może je złożyć w dniach: 24 października 2007r. (środa) od godziny 10.00 do 17.00 oraz 25 października 2007r. (czwartek) do godziny 10.00 w następujących punktach miasta:
1. Osiedle Bór:
- ul. Dygasińskiego (dzikie boisko)
2. Osiedle Dolna Kamienna:
- Pusty plac w okolicy słupa ogłoszeniowego przy skrzyżowaniu ul. 3–go Maja i ul. Żurawiej
- Pusty plac przed składem budowlanym firmy „Polbudrol” przy ul. Pięknej
3. Osiedle Książęce:
- Teren Ochotniczej Straży Pożarnej ul. Warszawska
4. Osiedle Metalowiec:
- Skrzyżowanie ul. Odlewniczej i ul. Metalowców (obok tablicy informacyjnej)
- Skrzyżowanie ul. Jesionowej i ul. Metalowców (obok tablicy informacyjnej)
- Skrzyżowanie ul. Jesionowej i ul. Klonowej (obok tablicy informacyjnej)
5. Osiedle Place:
- Parking przed sklepem „Tomex” przy ul. Norwida 2
Odbioru wszystkich opon dokona Zakład Przerobu Złomu „Metalika” z Suchedniowa. Akcja zbiórki zużytych opon jest dla mieszkańców miasta Skarżyska-Kamiennej bezpłatna. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej – pokój 73 lub pod numerem telefonu (0-41) 25-20-170.

Szkolenie dla sprzedawców alkoholu

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej serdecznie zaprasza właścicieli sklepów i lokali gastronomicznych ze sprzedażą napojów alkoholowych na szkolenie dotyczące sprzedaży alkoholu, które odbędzie się w dniu 23 października 2007r. o godz. 14.30 w świetlicy Urzędu Miasta (parter).

Szkolenie prowadzić będą pracownicy Małopolskiego Centrum Profilaktyki w Krakowie.
Szkolenie jest bezpłatne.

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPRZEDAWCÓW ALKOHOLU

Część pierwsza:

a. Młodzież wobec alkoholu. Dlaczego młodzi piją ?
b. Objawy nadużywania alkoholu
c. Jak pomóc dziecku nie pić?
d. Skutki spożywania alkoholu przez młodzież (psychiczne, społeczne)
e. Wpływ alkoholu na organizm
f. Bezwzględne przeciwwskazania do picia


Część druga:

a. Programy profilaktyczne
b. Autentyczne wypowiedzi ukazujące dramatyczne następstwa picia alkoholu przez młodzież (Kinga lat 15, Marek lat 16, Ola lat 15, Pani Krystyna, Gazeta Wyborcza, PAP)
c. Autentyczne sytuacje z eksperymentu przeprowadzonego w jednym z dużych miast w Polsce

Część trzecia:

a. Porady dla sprzedawców
b. Zdecydowana postawa odmowna jest bardzo ważna.
c. Rozumowanie wielu dorosłych opiera się na fałszywych przesłankach:
"Jak ja mu nie sprzedam, to kupi alkohol u konkurencji"
"Jedno piwo mu nie zaszkodzi1
"To nie jest moje dziecko, moje nie pije alkoholu i jest bezpieczne"
d. Zasady odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu
e. Gdy klient poprosi o alkohol
f. Trzy zasady odmowy sprzedaży wyrobów tytoniowych/alkoholowych młodo wyglądającym klientom odmawiającym potwierdzenia pełnoletniości
g. Nie sprzedawaj wyrobów alkoholowych dzieciom, nawet wtedy, gdy twierdzą, że kupują je z polecenia rodziców
h. Gdy odmawiasz sprzedaży alkoholu nieletnim...
i. Co zrobić z agresywnym klientem?

Część czwarta:

a. Akty prawne - Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Art. 15, Art. 43)
b. Konsekwencje sprzedaży alkoholu nieletnim
c. Przesłanki mogące skutkować cofnięciem zezwolenia
d. Postępowanie administracyjne w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
e. Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Głosy dla Hospicjum

 6 października 2007r. o godz.18.00 odbędzie się koncert charytatywny na Rzecz Domowego Hospicjum w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Skarżysku-Kamiennej. Patronat Honorowy nad koncertem objął Roman Wojcieszek, Prezydent Miasta.

W programie koncertu - muzyka klasyczna i rozrywkowa. Wystąpią: Iwona Wojciechowska – sopran, Ireneusz Boczek – fortepian, Łukasz Długosz – flet, Tomasz Piętak - baryton, Luiza Zegadło – flet, Zespół Państwowej Szkoły Muzycznej pod dyrekcją Krzysztofa Długosza.Podczas koncertu odbędzie się zbiórka funduszy na rzecz Hospicjum Domowego w Skarżysku-Kamiennej.

- Tym koncertem pragniemy zaangażować najbliższe, lokalne otoczenie. Tego dnia ważny będzie każdy głos, który solidaryzuje się z chorymi i ma być dla nich symbolicznym wsparciem - powiedział Antoni Urban, prezes KIK.- Jest o nasz już drugi koncert.Podczas pierwszego wystąpił Chór Kameralny Fermata i udało nam się zebrać 2.773 zł.Gorąco zachęcamy i zapraszamy do udział w koncercie!

Dwa lata temu udało nam się pobić światowy rekord - w Polsce odbyło się ok. 100 koncertów.

ZRÓBMY TO RAZEM RÓWNIEŻ W TYM ROKU W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ!

bip
 

um

um

mbti um

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.