Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Rada Gospodarcza

I

W dniu 28 lipca 2015 została powołana zarządzeniem nr 248/2015 Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna

Jak wynika z w/w zarządzenia:

 1. Rada sprawuje funkcje opiniodawczo — doradcze w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym miasta Skarżysko — Kamienna.
 2. Rada reprezentuje lokalne środowiska gospodarcze.
 3. Rada wspiera działania Prezydenta Miasta Skarżysko — Kamienna poprzez wiedzę, doświadczenie oraz znajomość problemów gospodarki miasta.

Skład osobowy Rady Gospodarczej tworzą:

-        Przewodniczący

 1. Janusz Gruszczyński - Pracownia Projektowa Arch. Janusz Gruszczyński,

-        Zastępca Przewodniczącego

 1. Andrzej Ciura - przedstawiciel ROMER Przedsiębiorstwo Produkcyjne,

-        Członkowie:

 1. Wojciech Żelaśkiewicz - przedstawiciel Termovid Investment,
 2. Krzysztof Staniec - FULKO Krzysztof Staniec,
 3. Cezary Marecki - przedstawiciel Cezarnet Cezary Marecki,
 4. Krzysztof Kucper - przedstawiciel KUMERS,
 5. Karol Szumielewicz - przedstawiciel UDIT Karol Szumielewicz,
 6. Artur Pawelec - przedstawiciel PPHU TECHSAT,
 7. Paweł Werens - przedstawiciel MEDOS - PARAPETY S.C.,
 8. Marek Jędrzejczyk - przedstawiciel Tech Metal S.C.,
 9. Witold Wydrzyński - przedstawiciel TOOLMEX TRUCK,
 10. Konrad Buda - Biuro Rachunkowe RACHMISTRZ,
 11. Karol Kasperek - przedstawiciel Auto-Złom
 12. Krzysztof Bryś - Zakład Produkcyjno-Handlowy Krzysztof Bryś,
 13. Lech Krupa - przedstawiciel PARTNER ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI,
 14. Marek Szaniawski - Zakład Remontowo-Budowlany.

II

Terminy spotkań:

Spotkania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Skarżysko-Kamienna odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 16:00

 1. Spotkanie - 05.11.2015r

-        Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gospodarczej.

-        Informacja na temat Wieloletniej Prognozy Finansowej Skarżyska - Kamiennej oraz sytuacji budżetowej miasta wraz ze stanem zadłużenia

-        Informacja na temat uchwały w sprawie Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej

-        Informacja o proponowanych stawkach podatku dla przedsiębiorców w 2016r.

 1. Spotkanie - 04.12.2015r.

-        Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego i Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej.

-        Tereny inwestycyjne

 1. Spotkanie - 07.01.2016r.

-        Strefa Gospodarcza

-        Promocja miasta

bip
 

um

um

mbti um

 

projekty-unia

projekty-unia

 

projekty-unia

 

ppbz

ppbz

ppbz

ppbz

dzu

button na stronę 

 

Rewitalizacja Rejów

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.

 

Zapytaj prezydenta

zapytaj-prezydenta

odpowiedzi-prezydenta