INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NIEODPŁATNE UŻYTKOWANIE POŁOŻONYCH W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRZY UL. SŁONECZNEJ

 

       Prezydent Miasta Skarżyska - Kamiennej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18 został wywieszony wykaz nieruchomości z dnia 02.12.2016 r. dotyczący nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użytkowanie, położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Słonecznej.