Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Nowa edycja konkursu "ŚWIĘTOKRZYSKI ANIOŁ DOBROCI"

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego,  dostrzegając trud pracy i zaangażowanie pracowników instytucji oraz organizacji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej,  ustanowił nagrodę "Świętokrzyski Anioł Dobroci".

                                    Nagroda ma na celu uhonorowanie , wyróżnienie oraz promocję instytucji pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, a także osób fizycznych szczególnie silnie zaangażowanych w działalność pomocową na rzecz rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Do nagrody zgłaszać można wszelkie inicjatywy, projekty, wydarzenia, działania, których celem jest krzewienie idei bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka w kategoriach:

                                    - zespołowej - przeznaczonej dla jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, stowarzyszeń, i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pomocową i wspierającą, realizujących innowacyjne działania,

                                    -indywidualnej - przeznaczonej dla osób, które ze szczególnym zaangażowaniem i poświęceniem niosą pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.

 

wypełnione formularze konkursowe proszę przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

  1. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

lub  złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego  w zamkniętej kopercie z dopiskiem " Świętokrzyski Anioł Dobroci"

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 1 września 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin Nagrody zostały zamieszczone na stronie internetowej UMWŚ https://www.swietokrzyskie.pro  (zakładka: Urząd/Departamenty/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej/Formularze do pobrania). W przypadku pytań proszę się kontaktować z pracownikiem ROPS pod numerem telefonu: 41 342-13-88.

bip
 

um

um

mbti um

 

projekty-unia

projekty-unia

 

projekty-unia

 

ppbz

ppbz

ppbz

ppbz

dzu

button na stronę 

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.

 

Zapytaj prezydenta

zapytaj-prezydenta

odpowiedzi-prezydenta

Rewitalizacja Rejów