Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Promec

 PROMEC Sp. z o.o.
- zarządzanie nieruchomościami
ul. Prusa 4, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach
X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000266091

Kontakt:
tel.: (0 41) 252-89-80
Fax: (0 41) 252-89-83
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.promec.pl

Status prawny podmiotu:
Uchwałami Wspólników Energetyki Cieplnej miasta Skarżysko-Kamienna Nr 24/2006 oraz 25/2006 powołano do życia jednoosobową spółkę Promec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa spółki Promec została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS w dniu 31.10.2006r.

Kapitał zakładowy:

100 000 PLN
EPS Polska Holding Sp. z o.o. - 63,85% udziałów
Gmina Skarżysko-Kamienna - 36,15% udziałów

Przedmiot działania:
- wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej

- handel energią elektryczną

- wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

- działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

- działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

- roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

- roboty budowlane specjalistyczne

- sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

- transport drogowy towarów

- działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

- działalność usługowa w zakresie informacji

- działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

- działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe

- stosunki międzyludzkie ( Publik Relations) i komunikacja

- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

- pozostałe badania i analizy techniczne

- działalność agencji reklamowych

- pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, elektronicznych i pozostałych mediach

- sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

- kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

 

 

Dane aktualizowane 07.01.2011 r.  


bip

um

um

mbti um

 

 

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.

 

Zapytaj prezydenta

zapytaj-prezydenta

odpowiedzi-prezydenta

projekty-unia

projekty-unia

ppbz

ppbz

ppbz

ppbz

dzu

button na stronę


 

 

Rewitalizacja Rejów