Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

PSZOK

 

 

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

UL. Mościckiego 43

CZYNNY: od poniedziałku do piątku ( 7.30- 15.30) 
oraz w soboty (8.00 – 12.00)

 

 


Do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej mogą bezpłatnie oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:

 • opakowania z papieru i tektury,
 • opakowania z tworzyw sztucznych,
 • opakowania z drewna,
 • opakowania z metalu,
 • opakowania ze szkła,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie),
 • zużyte opony z samochodów osobowych,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny),
 • drewno, tworzywa sztuczne, papier i metale,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki,
 • oleje silnikowe, farby, kleje, środki ochrony roślin,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • odpady remontowe i budowlane (gruz betonowy i ceglany).

W/w odpady przyjmowane są bez limitu.
Odpady budowlane można dostarczyć do PSZOK bez limitów ilościowych.
Odpady pochodzące z działalności gospodarczej nie będą przyjmowane.
Dostarczający odpad zobowiązany jest do zgłoszenia się do obsługi PSZOK w celu identyfikacji odpadu i wskazania miejsca rozładunku.
Pracownicy PSZOK mogą zażądać dokumentu potwierdzającego zameldowanie/zamieszkanie (dowód osobisty, umowa najmu, potwierdzenie dokonywania opłat za odbiór odpadów komunalnych) mieszkańca na terenie gminy Skarżysko-Kamienna.


Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące odpady:

 • materiały zawierające azbest,
 • niekompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), dla których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego,
 • odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania,
 • odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej
 • wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach)
 • wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole, chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych).


Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne. Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.
Pamiętaj, że pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po Twojej stronie.

 

bip
 

um

um

mbti um