Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Opłaty

 

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na konto:

 

11 1560 0013 2418 3678 0000 0064

 

GETIN NOBLE BANK S.A.

 

w terminach:

 1.do 15 marca

 2.do 15 czerwca

 3.do 15 września

 4.do 15 grudnia

 

Opłatę „śmieciową” można wnosić również miesięcznie, jednak należy pamiętać, że suma kwartalnej opłaty winna zamykać się dnia 15-go, każdego miesiąca, kończącego kwartał.

bip
 

um

um

mbti um