Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Opłaty

 

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na konto:

 

Konto 11 1560 0013 2418 3678 0000 0064 

w terminach:

1. do 15 marca

2. do 15 czerwca

3. do 15 września

4. do 15 grudnia

 

Opłatę „śmieciową” można wnosić również miesięcznie, jednak należy pamiętać, że suma kwartalnej opłaty winna zamykać się 15 dnia każdego miesiąca kończącego kwartał.

bip
 

um

um

mbti um