Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Dla przedsiebiorców

 

 Przedsiębiorco

Zawrzyj umowę na odbiór odpadów.

Zgodnie z obowiązującym prawem

(Ustawa o utrzymania czystości i porządku w gminach art.6 ust. 1 pkt 2) każdy przedsiębiorca musi zawrzeć umowę z wybraną przez siebie firmą świadczącą usługi z zakresu odbioru i transportu odpadów.

W czasie kontroli należy wykazać się:

 

zawartą umową na odbiór odpadów,

fakturą za tą usługę,

własnym pojemnikiem opisanym nazwą firmy.

 

bip
 

um

um

mbti um