Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Najważniejsze akty prawa miejscowego regulujące obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Obowiązujące na terenie Miasta Skarżysko-Kamienna przepisy regulujące obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych:

1) Uchwała Rady Miasta w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

http://www.umskarzysko.bip.doc.pl/index.php?wiad=20497&t=1 

zmiana uchwały (obowiązuje od 01.01.2020):

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2019/4804/

2) Uchwała Rady Miasta w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

http://www.umskarzysko.bip.doc.pl/upload/doc/11449_20121204_133046.pdf

zmiana uchwały: http://bip.skarzysko.pl/uchwala/2720/uchwala-nr-v-3-2019

zmiana uchwały: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2019/4803/

3) Uchwała Rady Miasta w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie

Gminy Skarżysko – Kamiennahttp://www.umskarzysko.bip.doc.pl/index.php?wiad=20439&t=1

zmiana uchwały (obowiązuje od 01.09.2019r.):

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2019/1576/

zmiana uchwały (obowiązuje od 01.04.2020r.):

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2019/4801/

4) Uchwała Rady Miasta w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
http://www.umskarzysko.bip.doc.pl/upload/doc/11449_20121204_133152.pdf

http://www.umskarzysko.bip.doc.pl/index.php?wiad=20496&t=1

5)Uchwała Rady Miasta  w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://www.umskarzysko.bip.doc.pl/index.php?wiad=20441&t=1

zmiana uchwały: http://bip.skarzysko.pl/uchwala/239/uchwala-nr-xxxvii-25-2017 

zmiana uchwały (obowiązuje od 01.09.2019r.): 

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2019/1577/

zmiana uchwały (obowiązuje od 01.04.2020r.):

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/#/legalact/2019/4802/

 

bip
 

um

um

mbti um