Prezydent Miasta Skarżyska - Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 27.10.2014 r., dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Asfaltowej.