Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Sikorskiego nr 18 zostały wywieszone wykazy nieruchomości z dnia 12 kwietnia 2016 r. dotyczące sprzedaży: nieruchomości lokalowych mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali, usytuowane w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach: Chałubińskiego, Legionów, Konarskiego, Krasińskiego, Moniuszki, Paryskiej, Piłsudskiego, Popiełuszki, Pułaskiego, Rejowskiej, Staffa, Szkolnej, Tysiąclecia, oraz garaży na rzecz najemców usytuowane przy ul. Aptecznej i Sikorskiego.