Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18 został wywieszony wykaz nieruchomości z dnia 30.11.2015 r. dotyczący nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży usytuowanych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach Słowackiego i Wojska Polskiego.