OGŁOSZENIE O WYWIESZENIU WYKAZÓW NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH MIESZKALNYCH USYTUOWANYCH NA TERENIE MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY NA RZECZ NAJEMCÓW TYCH LOKALI

 

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Sikorskiego nr 18 zostały wywieszone wykazy nieruchomości z dnia 30 kwietnia 2015 r. dotyczące sprzedaży nieruchomości lokalowych mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali, usytuowane w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach: Krasińskiego, Moniuszki, Popiełuszki, Prusa, Rejowskiej, Sikorskiego, Sokolej, Staffa, Szydłowieckiej.