Nasze Miasto

rozwoj-miasta

eko

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

mpzp
 
 

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego „Tysiąclecia-Piłsudskiego”  na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego „Krakowska-Południowa”  na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej

 
Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego „Krasińskiego-Okrzei” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
 
Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego „Kopernika po wschodniej stronie" na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
 
 
Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej

- dokument
- uwarunkowania rozwoju - mapa
- kierunki zagospodarowania - mapa


Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego "Centrum" w Skarżysku-Kamiennej

- dokument
- rysunek planu
 
 
Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego zwany "Plac Floriański"" na obszarze miasta Skarżysko-Kamienna
 
 
Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego zwany "Wileńska" na obszarze miasta Skarżysko-Kamienna

- dokument
- rysunek planu
 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zwany "Bobowskich - Słowikowa" na obszarze miasta Skarżysko-Kamienna


- dokument
- rysunek przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu
- rysunek zasady wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną
- rysunek zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zwany "Ośrodek Rekreacyjny Bernatka" na obszarze miasta Skarżysko-Kamienna


- dokument
- rysunek planuMiejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zwany "Ośrodek usługowy Jodłowa" na obszarze miasta Skarżysko-Kamienna


- dokument
- uchwała

- rysunek planu

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zwany "Centrum - część B" na obszarze miasta Skarżysko-Kamienna

- dokument

- rysunek

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Ośrodek Rekreacyjny Rejów" na obszarze miasta Skarżysko-Kamienna"


- dokument
- rysunek planu
- rysunek infrastruktury

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zwany "Metalowców - Paryska" na terenie miasta Skarżyska-Kamienna

- dokument
- rysunek planu
- rysunek infrastruktury


Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zwany "Kopernika II" na obszarze miasta Skarżysko-Kamienna

- dokument
- rysunek planu
 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zwany "Bilskiego-Bobowskich" na obszarze miasta Skarżysko-Kamienna
 
 
 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zwany "Zmiana w części "Centrum" na obszarze miasta  Skarżyska-Kamienna

- dokument
- rysunek planu

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego zwany "Ośrodek Rekreacyjny Bzin" na obszarze miasta Skarżysko-Kamienna

- dokument
- rysunek planu

 

bip

um

um

mbti um