Nasze Miasto

rozwoj-miasta

eko

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

SP ZOZ 'Przychodnie Miejskie'

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie”
( SP ZOZ „Przychodnie Miejskie” )
ul. Apteczna 7
26 – 110 Skarżysko – Kamienna

Kontakt:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie”
(zakład może używać skrótu : SP ZOZ „Przychodnie Miejskie” )
tel.  + 48 41 25 23 799
fax. + 48 41 25 24 071

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Status prawny podmiotu:

1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku-Kamiennej utworzony został Uchwałą Rady Miasta nr 1/9/99 z dn. 24 lutego w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie

2) Statut SP ZOZ „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku – Kamiennej został przyjęty uchwałą Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej Nr XXIV/55/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia statutu SP ZOZ „Przychodnie Miejskie” z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Apteczna 7.

3) Zakład został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego pod poz. Nr 26-00179.


W skład zakładu wchodzą Przychodnie Rejonowe :

- Przychodnia Rejonowa Nr 1 z siedzibą Skarżysko – Kamienna, ul. 1 Maja 65,
- Przychodnia Rejonowa Nr 2 z siedzibą Skarżysko – Kamienna, ul. Legionów 104,
- Przychodnia Rejonowa Nr 3 z siedzibą Skarżysko – Kamienna, ul. Apteczna 7,


Władze:

Nadzór nad działalnością Zakładu w zakresie uregulowanym ustawą sprawuje Prezydent Miasta oraz Rada Miasta


Dyrektor Zakładu:
Ewa Chojnacka

Rada Społeczna:

Skład Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku-Kamiennej:

1) Grzegorz Małkus – Przewodniczący
2) Renata Bodo – przedstawiciela Wojewody Świętokrzyskiego
3) Wanda Rydz
4) Dorota Karczmarz
5) Mariusz Bodo

 

Rada Społeczna powołana uchwałą nr VI/35/2011 Rady Miasta z dn. 31 marca 2011 r.


Przedmiot działania:

Głównym celem funkcjonowania Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych w zakresie :
1) podstawowej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych i domowych,
2) badań diagnostycznych,
3) podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie stomatologii,
4) specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w zakresie ginekologii,
5) pielęgnacji osób nie wymagających hospitalizacji,
6) realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia i opieki profilaktycznej.

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie, w przepisach odrębnych lub umowie cywiloprawnej.

bip

um

um

mbti um