Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

MUK

 Miejskie Usługi Komunalne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Aleja Legionów 122 D, lokal 103
26-110 Skarżysko-KamiennaSpółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach
X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000039362

Kontakt:

 

Czynne: pn - pt: 7:00-15:00
tel.: 41 251 21 06,
faks: 41 253 33 30
email: muk@toensmeier.pStatus prawny podmiotu:

Spółka powstała z przekształcenia Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w jednoosobową spółkę Gminy Skarżysko-Kamienna na podstawie Uchwały Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr 1/20/97 z 27 lutego 1997r. Umowa Spółki została zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym w Kielcach w dniu 21 maja 1997r. W roku 2004 do Spółki MUK przystąpił nowy wspólnik tj. Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych ALMAX Sp. z o.o.


Kapitał zakładowy:
890 000 PLN
Udział Gminy Skarżysko-Kamienna – 100%

Przedmiot działania:
- przetwarzanie odpadów

- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę
- pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,
- sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- transport drogowy towarów
- obsługa nieruchomości
- informatyka
- doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- reklama
- sprzątanie i czyszczenie obiektów
- działalność komercyjna pozostała
- kierowanie w zakresie działalności społecznej
- odprowadzanie i oszczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitrane i pokrewne
- działalność usługowa pozostała
 
Aktualizacja: 15.05.2012 r. 

bip

um

um

mbti um