Nasze Miasto

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Celsium Sp. z o.o.

 Celsium Sp. z o.o. 
ul. 11 Listopada 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach
X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000044466

I. Kontakt:
tel.: (0 41) 252-89-80
Fax: (0 41) 252-89-83
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.celsium.pl

II. Status prawny podmiotu:

Uchwałą Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej Nr 7/92 z dnia 6.02.1992r. w sprawie utworzenia jedoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością powołano do życia Energetykę Cieplną m. Skarżysko-Kamienna. Umowa Spółki została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gospodarczym w Kielcach w dniu 12 marca 1992r. W roku 2000 do Spółki Energetyka Cieplna przystąpił nowy wspólnik tj. MVV ESCO Polska SA, obecnie EPS Polska Holding Sp. z o.o.


Kapitał zakładowy:
17 632 500,00 PLN

Udział Gminy Skarżysko - Kamienna - 12,17%

Udział EPS Polska Holding Sp. z o.o. - 87,83%
Przedmiot działania:

- obróbka mechaniczna elementów metalowych

- naprawa i konserwacja maszyn

- naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

- instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

- handel energią elektryczną

- wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

- roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

- roboty budowlane specjalistyczne

- handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych

- handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

- handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

- transport drogowy towarów

- kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

- działalność pozostałych agencji transportowych

- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

- działalność rachunkowo- księgowa; doradztwo podatkowe

- działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

- pozostałe badania i analizy techniczne

- wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

- wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

 
 
 
 
Dane aktualizowane 30.01.2014 r. 

bip

um

um

mbti um