Nasze Miasto

rozwoj-miasta

eko

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Informacje

 

INFORMACJA W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA LEGALNEJ NIANI

Od 1 października 2011 roku istnieje możliwość zatrudniania osób do opieki nad dziećmi do lat trzech. Rodzice mogą oficjalnie zatrudniać nianie na podstawie tzw. umowy uaktywniającej. Podstawowa korzyść polega na tym, że składki na ubezpieczenie tak zatrudnionej opiekunki będą częściowo lub w całości finansowane przez ZUS. Z takiej możliwości mogą skorzystać rodzice dziecka, które ma minimum 20 tygodni, ale nie więcej niż 3 lata, (licząc do końca roku szkolnego w którym dziecko skończyło 3 lata). Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dziecko ukończyło już trzy lata, ale z jakichś powodów nie może być objęte opieką przedszkolną (np. nie ma już miejsc w państwowym ani prywatnym przedszkolu). Powód trzeba przedstawić w specjalnym oświadczeniu. W takim przypadku ZUS opłaci składki na ubezpieczenie niani jeszcze do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończy 4 lata.
 
Aby zatrudnić nianię trzeba podpisać z nią umowę z uaktywniającą, która określa:
- strony umowy,
- cel i przedmiot umowy,
- czas i miejsce sprawowania opieki,
- liczbę dzieci powierzonych opiece,
- obowiązki niani,
- wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty,
- czas, na jaki umowa została zawarta,
- warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.
 
Z umową trzeba udać się do ZUS-u (w ciągu 7 dni od podpisania umowy). Składa się tam następujące formularze:
• ZUS ZFA - zgłaszamy na nim siebie jako płatnika składek
• ZUS ZUA - zgłaszamy na nim nianię jako ubezpieczoną (jeśli będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu)
• ZUS ZZA (opcjonalnie) - jeśli będzie podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu (podlega już ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu)
W ZUS trzeba również przedstawić dokumenty poświadczające, że oboje z rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko objęci są ubezpieczeniem ZUS z tytułu umowy o pracę bądź umowy zlecenia, albo z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w ODDZIAŁACH ZUS lub w serwisie internetowym ZUS: Serwis ZUS - Nianie, krok po kroku - poradniki dla rodziców.

bip

um

um

mbti um