Nasze Miasto

rozwoj-miasta

eko

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Środowisko

Miasto Skarżysko-Kamienna prowadzi działania związane z ochroną środowiska naturalnego w myśl zasady „myśleć globalnie, działać lokalnie”.

Zgodnie z powyższą maksymą Gmina Skarżysko-Kamienna, w ostatnich latach:

1. Organizowała konkursy ekologiczne dla szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli:

- „Na najlepiej zagospodarowany i zadbany teren szkoły /przedszkola z uwzględnieniem budowy ogródka skalnego/kącika zieleni”. Konkurs polegał na sfinansowaniu zakupu sadzonek roślin i materiałów do budowy ogrodów skalnych oraz nagród dla laureatów na łączną kwotę 36 193,14 zł.
- plastyczny „W plastik pakujesz – środowisko degradujesz, w folię zawijasz – przyrodę zabijasz” mający na celu propagowanie rozwiązań proekologicznych polegających na zastąpieniu jednorazowych toreb foliowych (zrywek) stosowanych powszechnie do pakowania zakupionych produktów, torbami wielorazowego użytku np. bawełnianymi lub papierowymi.

2. Sponsorowała:

- zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych organizowanych przez placówki oświatowe przeznaczając rocznie ok. 10 000 zł
- wycieczki ekologiczne, programy ekologiczne, zakupy biletów wstępu na imprezy ekologiczne przeznaczając rocznie ok. 15 000 zł

3. Miasto troszczy się:

- o zieleń miejską finansując zakup sadzonek roślin i materiałów do nasadzeń na terenach zielonych przeznaczając corocznie ok. 30 000 zł
- o selektywną zbiórkę odpadów poprzez zakup pojemników do selektywnej zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych (47 824 zł), druk materiałów o segregacji odpadów oraz produkcja i emisja filmów edukacyjnych (14 152 zł)

4. Miasto dba o czystość i porządek poprzez:

- organizację i koordynację akcji „Sprzątanie Świata” corocznie finansując zakup rękawic, worków na śmieci oraz transport i utylizację odpadów zebranych przez uczestników (ok. 6 000 zł)
- finansowanie likwidacji „dzikich” wysypisk śmieci przeznaczając corocznie ok. 20 000 zł
- organizację okresowych zbiórek odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, akumulatorów i innych odpadów niebezpiecznych przeznaczając corocznie ok. 15 000 zł

5. Miasto propaguje rozwiązania proekologiczne poprzez:

- zakup 5 000 szt. bawełnianych toreb wielokrotnego użytku dla mieszkańców za kwotę 14 945 zł

6. Miasto likwiduje odpady niebezpieczne poprzez:

- sfinansowanie utylizacji niebezpiecznych odpadów poprodukcyjnych z terenu byłego zakładu „Benzyl” (ok. 37 000 zł)
- sfinansowanie demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z budynków stanowiących własność gminy (ok. 61 691,00 zł)
- sfinansowanie rekultywacji miejskiego składowiska odpadów komunalnych (ok. 74 724 zł)

bip

um

um

mbti um